Pokud potřebujete digitální průmyslové řešení, jsme Vám k dispozici

O nás

“…Náš přístup ve společnosti DOAM Digital se od začátku lišil, vzdoroval trendu a věříme, že naše řešení je jedním z mála, které se rozhodlo pro jedinečný přístup. Obecná diskuse o interoperabilitě hovoří o cloudové interoperabilitě. Jedná se o extrémně složitou hru, která některým z nejvlivnějších hráčů způsobuje velké bolesti hlavy, když se snaží pochopit, jak bezproblémově integrovat více platforem. API integrace je témou dne pro současné řešení tohoto dilematu, ale jednoduše to není udržitelné ani praktické. Na papíře by to mohlo vypadat skvěle, ale neopomeňte vzít v úvahu malou část, kterou tito lidé zpočátku nepovažovali za nutnou – EDGE.
Tato metodika (Cloud computing) je extrémně závislá na technologii inteligentních senzorů s vysokým nárokem přenosu dat do cloudu. Existuje tak vysoká závislost na sítích a v důsledku toho je pro „platformy“ obtížné zvládnout to bez EDGE technologie. Stále však doufají, že 5G jim pomůže. Ne, ani “20G” síť tento problém vyřeší. Stále se mnohí dodavatelé zaměřují jen na cloud, a to je pochopitelné, zejména pokud investovali (AWS, Azure, Google Cloud,…) miliony do cloudově závislých technologií…”

Proč právě nás?

Naše vize

Ukázat, že digitalizace není cíl snažení firem, ale prostředek k efektivitě a úsporám.

Naše mise

Pomáhat vytvářet efektivní digitální ekosystém jako skupinu vzájemně propojených informačních a digitálních technologických řešení, které mohou fungovat jako jeden celek. Digitální ekosystém tvoří dodavatelé, obchodní partneři, aplikace, poskytovatelé datových služeb třetích stran i Vaše stávající řešení, jakož i všechna příslušná potřebné technologie. Interoperabilita je pouze jedním a nejdůležitějším klíčem k úspěchu digitálního ekosystému.

Naše hodnoty

Inovativnost, Spolehlivost, Flexibilita, Dlouhodobé obchodní partnerství

Ukázat, že digitalizace není cíl snažení firem, ale prostředek k efektivitě a úsporám.

digitalizí podniku myslíme tyto oblasti

Energie - (od screeningu až po lokální energeticky grid)
Infrastruktura - od osvětlení až po komunikaci a ICT-hardware management
Jmění - Fyzická aktiva, Lidská aktiva, Virtuálni aktiva
Zaměstnanci - od náboru, přes adaptační proces až po služby pro zaměstnance
Produkce - Monitorování výrobních procesů, Vylepšení procesu, Správa údržby, Řízení jakosti
Správa - od organizace a řízení, přes práce s daty až po ICT software
Dodavatelský řetězec - Od monitorování dodavatelského procesů přes řízení vztahů se zákazníky až po spolehlivost distribučního řetězce
Strategie - od Strategie a vize po provádění strategií, včetně strategie a cílů procesů digitalizace
Kvalita vzduchu - Monitorování kvality vnitřního ovzduší, venkovního vzduchu, škodlivých plynů, rozdílového tlaku, hlučnosti, záření
Odpady a recyklace - monitorování popelnic a sběrných míst, správa sběru odpadu, …
Emise - Uhlíková stopa, Monitorování těkavých organických sloučenin, znečištění hlukem, …
Kvalita vody - Monitorování průtoku a tlaku vody, zákalu, kyslíku, pH, vodivosti, hladiny v nádržích, kontaminace, chloru, teploty, …
Bezpečnost - správa zabezpečení, správa katastrof, bezpečnost, prognózy a modelování, …
Sociální a zdravotní péče - health care, rescue equipment, compensation and benefits, work aids, …
Údržba - Strategie pro prediktivní údržbu, prediktivní údržbu pomocí zvuku, inteligentní systém údržby, …
Informační technologie - Monitorování centrálního ICT zařízení, monitorování EDGE a IoT zařízení v interiéru a v exteriéru, …

... neměli jsme dostatečnou informaci o stavu výroby v reálném čase. Následně nám to způsobovalo problémy s plánováním nakládek a dopravy. Požadavkem bylo monitorování procesu výroby a sledování efektivity v reálném čase...... neměli jsme dostatečnou informaci o stavu výroby v reálném čase. Následně nám to způsobovalo problémy s plánováním nakládek a dopravy. Požadavkem bylo monitorování procesu výroby a sledování efektivity v reálném čase...

... pomohli nám nastavit a spustit energetický koncept firmy, tak aby rozhodování o procesech a investicích bylo zohledněno i z pohledu energetických nákladů a tím zefektivnit a optimalizovat energetické vstupy na vyrobenou jednotku produktu ...... pomohli nám nastavit a spustit energetický koncept firmy, tak aby rozhodování o procesech a investicích bylo zohledněno i z pohledu energetických nákladů a tím zefektivnit a optimalizovat energetické vstupy na vyrobenou jednotku produktu ...

... úniky stlačeného vzduchu nám generovaly výrazné ztráty a to nejen díky zvýšeným nárokům na kompresory, jehož jej vyrábějí se zvyšuje nejen spotřeba elektrické energie, ale také opotřebování samotných kompresorů ...... úniky stlačeného vzduchu nám generovaly výrazné ztráty a to nejen díky zvýšeným nárokům na kompresory, jehož jej vyrábějí se zvyšuje nejen spotřeba elektrické energie, ale také opotřebování samotných kompresorů ...

... monitorováním teploty, vlhkosti, CO<sub>2</sub> i množství pevných částic ve výrobní hale pomáháme udržovat příjemné pracovní prostředí a spojením s regulací a měřením vzduchotechniky, ohřevu a chlazení jsme ušetřili významnou část nákladů ....... monitorováním teploty, vlhkosti, CO2 i množství pevných částic ve výrobní hale pomáháme udržovat příjemné pracovní prostředí a spojením s regulací a měřením vzduchotechniky, ohřevu a chlazení jsme ušetřili významnou část nákladů ....

... .ukázaly nám, že skryté náklady se nacházejí nejen v pořizovací ceně vysokozdvižných vozíků (VzV), ale také v provozních či obnovovacích nákladech. Není nutné hned na úvod instalovat cenově náročnou technologii, ale základním měřením manipulační techniky jsme dokázali zodpovědět otázku využití VzV a sledovat (či objevit) trendy sezónnosti, či jiné výkyvy využití a tím ušetřit významné servisní a pořizovací náklady ...... .ukázaly nám, že skryté náklady se nacházejí nejen v pořizovací ceně vysokozdvižných vozíků (VzV), ale také v provozních či obnovovacích nákladech. Není nutné hned na úvod instalovat cenově náročnou technologii, ale základním měřením manipulační techniky jsme dokázali zodpovědět otázku využití VzV a sledovat (či objevit) trendy sezónnosti, či jiné výkyvy využití a tím ušetřit významné servisní a pořizovací náklady ...

Pokud potřebujete digitální průmyslové řešení, jsme Vám k dispozici.

Kontakt