DOAM Digital > Ukázky technologii (analytika za kamerou)

Analytika za kamerou

Digitalizace jako firemní proces musí efektivně kombinovat technologie v prostředí firmy (např. Malé a šikovné zařízení na v halách, jako PLC, kamery apod.) S procesem analýzy a zpracování dat. Nejtypičtějším příkladem je např. analytika za kamerou, která umožňuje využít vlastnosti fyzicky malé technologie a technologie s vysokou přidanou hodnotou. A to vše ve snaze maximálně opakovaně a vícenásobně použít případné již existující řešení a jasnou orientací na efektivní a úsporné scénáře.

Představujeme dvě nejběžnější řešení s použitím analýzy za kamerou.

Kontrola dráhy vysokozdvižného vozíku

Kontrola dráhy vysokozdvižného vozíku ve skladu představuje dnes už běžné řešení bez nutnosti dodatečného pracovníka či extrémně nákladní technologie. Jednou kamerou je možne monitorovat vymezený úsek a zároveň tu jistou kameru využít i na další analýzy za kamerou. Stejně dobře víme analyzovat i vstup do zakázané zóny pro jiné zdraví nebezpečné technologie.

… dnes se v našem podniku nejen všechny vstupy zvukově avizují dané osobě, ale stejně se incidence jako digitální údaj zachycuje v systému Worksys pro další analýzu a nastavení preventivních opatření…

Kontrola nošení pracovních pomůcek

Tento problém představuje jeden z nejčastějších problémů v průmyslu a alokuje v sobě nejen vysoké riziko a následné náklady za porušení nebo pracovní úraz, ale časový snižuje pracovní fond pro vedoucí pracovníky, kteří provádějí kontroly.

… zavedením technologie se počet incidentů výrazně snížil, protože systém hlídá neustále. Zvýšilo se povědomí pracovníků a uvolnily se ruce vedoucím pracovníkům a zvýšil čas na provozně důležitější aktivity…Pokud potřebujete digitální průmyslové řešení, jsme Vám k dispozici.

Kontakt