DOAM Digital > Řešení

Získejte díky digitalizaci konkurenční výhodu.

  • Digitalizace / Inovace / Disrupce / Transformace – to jsou zároveň i významné synergie s námi v DOAM Digital
  • Nebude to jen o digitalizaci Vašich interních procesů a Vašich společností, firem, podniků .Bude to i o digitalizaci Vašich produktů a služeb. Bude to také o absolutně nových digitálních produktech
  • Není to nic, co jste už slyšeli a co jsme zde měli dosud
  • Nebudeme Vám říkat, jak to udělali jiní – chceme Vám ukázat, jak to máte dělat Vy
  • Chceme Vás převést tímto turbulentním procesem efektivně a bezpečně
  • Digitalizace není parciální transformace, jakých jsme zde měli za poslední roky několik
  • Digitalizace je revoluční změna společnosti, která bude mít vítěze a poražené
  • Digitalizace je dlouhodobá a udržitelná transformace a s ní změna pravidel, systémů, hodnot, procesů, řízení, ….
  • Nechceme suplovat stát, vzdělávací systém, SEIA, jiné inovační a digitalizační aktivity v ČR a SR
  • Významné osobnosti digitalizace budou našimi lektory, hosty a partnery

WorkSys jako digitální ekosystém

Digitální ekosystém WorkSys je skupina vzájemně propojených informačních a digitálních technologických řešení, která mohou fungovat jako celek. Ekosystém WorkSys Digital se skládá z dodavatelů, obchodních partnerů, aplikací, poskytovatelů datových služeb třetích stran a všech příslušných nezbytných technologií. Interoperabilita je pouze jedním a nejdůležitějším klíčem k úspěchu ekosystému. WorkSys jako jeden z lídrů na trhu vytváří a ovládá tyto digitální ekosystémy. Model, jak to děláme, má své kořeny a pravidla a rychle ovlivňuje změny v různých průmyslových odvětvích. Integrace postupů mezi podniky (B2B), podnikových aplikací a dat do našeho ekosystému umožňuje organizaci řídit nové i staré technologie, vytvářet kolem nich automatizované procesy a důsledně rozvíjet své podnikání. Vytvoření mapy digitálního ekosystému WorkSys je klíčem k vytvoření silného ekosystému ve vaší továrně. Mapa digitálního ekosystému je vizuální diagram všech digitálních nástrojů a platforem používaných v organizaci.

Technické, právní a obchodní problémy spojené s digitálními ekosystémy jsou značné. Orchestrace služeb, dodávky a zpeněžení, stejně jako komunikace se zákazníky a správa dat v celém ekosystému, jsou jedny z největších společných výzev. WorkSys vám pomůže všechny vyřešit.

Platformové ekosystémy WorkSys jsou nejvhodnější pro společnosti, které mají pokročilé digitální schopnosti a od počátku si WorkSys vybírají jako zavedenou platformu, stejně jako ochotu spolupracovat s externími partnery. Výsledkem je, že tento ekosystém upřednostňují zavedené menší technologické společnosti, začínající digitální technologie, vyspělí vývojáři technologií….

WorkSys jako dobrý příklad ekosystému platformy s vynikajícím grafickým uživatelským rozhraním, který zahrnuje modelování, plánování, analytiku, digitální inteligenci, výkonnost podniků a další důležité nástroje do jedné uživatelsky přívětivé možnosti.

Řešení podle oblastí

Pokud potřebujete digitální průmyslové řešení, jsme Vám k dispozici.

Kontakt